Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd, AST, visar sig väldigt olika för olika personer. Det som är gemensamt är att AST påverkar ens förmåga att vara social och kommunicera med andra.

Om man har AST är det vanligt att man till exempel har svårt med att:

 • Skaffa kompisar.
 • Förstå hur andra tänker och känner.
 • Förstå vad andra menar.
 • Titta den man pratar med i ögonen.
 • Börja prata eller veta vad man ska säga när man pratar med någon.

Det är också vanligt att man tycker, känner, och reagerar annorlunda än andra och att det känns svårt att passa in, till exempel för att:

 • Man har något specialintresse som man gärna vill prata om och ägna mycket tid åt, kanske mer än vad andra förstår.
 • Det känns jobbigt med förändringar.
 • Det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning.
 • Man är bra på att hitta intressanta detaljer som andra inte ser.
 • Vissa ljud, ljus eller lukter känns obehagliga.
 • Viss mat känns konstig eller smakar konstigt.
 • Man inte tycker om när andra tar på en.
 • Vissa kläder känns obekväma.

Personer med AST brukar känna igen några av sakerna i listan, men kanske inte alla. Men de saker man känner igen ska man ha upplevt sedan man var liten för att det ska kunna klassas som AST.

 

Stöd och hjälp i skolan

Om man ofta känner att det blir problem och missförstånd i skolan, med kompisar och med andra människor, kan man behöva stöd och hjälp. Ofta märks det mest i skolan och det är där man kan börja med att söka hjälp.

Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. För personer med AST kan det till exempel bli lättare att klara skolarbetet i mindre grupper eller med en specialpedagog. Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om man behöver mer stöd än vad de kan erbjuda. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till BUP.

autismawareness

Källa: bup.se